Các lựa chọn hỗ trợ cho giải pháp gọi xe và giao hàng theo yêu cầu

Yêu cầu trợ giúp

Bạn gặp khó khăn khi sử dụng SDK này? Bạn có thể chọn trong số nhiều cách để yêu cầu trợ giúp về ứng dụng của mình.

 • Google khuyến khích bạn liên hệ với đối tác của mình (nếu có). Nếu không, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Nền tảng Google Maps.
 • Kiểm tra xem Ghi chú phát hành có thông tin mới dành cho bạn hay không.
 • Hãy tìm phiên bản mới nhất trong thư mục tải xuống tạo các bản dựng tạo bản dựng của SDK Điều hướng của Google Maps.
 • Đối với các câu hỏi về việc phát triển chung hoặc các vấn đề khẩn cấp, hãy xem tài nguyên Hỗ trợ cho Nền tảng Google Maps. Chỉ những trường hợp được gửi qua Nhóm hỗ trợ Google Cloud mới phải tuân theo SLA (Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ).
 • Tìm hiểu về điều khoản sử dụng.

Khoảng thời gian hỗ trợ đối với các phiên bản SDK cũ

Trừ phi Google có quy định khác, khi phiên bản mới của Giải pháp gọi xe và giao hàng theo yêu cầu được phát hành, thời gian hỗ trợ cho phiên bản trước đó là 4 tháng kể từ ngày phát hành phiên bản mới. Tuỳ theo quyết định của mình, Google có thể chọn tiếp tục hỗ trợ phiên bản cũ của Giải pháp gọi xe và giao hàng theo yêu cầu trong một thời gian dài hơn.

Google ra mắt các ghi chú phát hành để thông báo cho khách hàng mỗi khi có bản phát hành mới. Bạn có thể đăng ký nhận thông báo tại Google Cloud Console. Ghi chú phát hành có thông tin về ngày mà phiên bản cũ không còn được hỗ trợ. Bạn nên nâng cấp ứng dụng cho tất cả người lái xe của mình trong vòng 4 tháng kể từ ngày phát hành, tức là trước ngày được chỉ định trong ghi chú phát hành. Phiên bản SDK cũ hơn có thể trả về lỗi sau ngày được chỉ định.

Ví dụ: Giả sử Google thông báo ra mắt phiên bản 1.2 vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Ghi chú phát hành cho biết ngày mà các phiên bản cũ không còn được hỗ trợ. Trong ví dụ này, ngày sẽ là không sớm hơn ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ

Trên trang Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps, bạn có thể tạo yêu cầu hỗ trợ mớixem, resolve hoặc chuyển lên các trường hợp hiện có.

Để quản lý các trường hợp trong Maps Console, bạn cần có một trong các vai trò sau:

 • Chủ sở hữu dự án
 • Trình chỉnh sửa dự án
 • Người chỉnh sửa nhóm hỗ trợ kỹ thuật
 • Người xem hỗ trợ kỹ thuật

Vai trò Người xem hỗ trợ kỹ thuật chỉ có thể xem thông tin về yêu cầu và không thể tương tác hoặc cập nhật trường hợp đó theo bất kỳ cách nào.

Để tìm hiểu thêm về những vai trò này (bao gồm cả cách đăng ký vai trò), hãy xem bài viết Cấp quyền truy cập để được hỗ trợ. Xem so sánh các vai trò được đề cập trong tài liệu của Maps.

Tạo yêu cầu hỗ trợ

Chủ dự án, Người chỉnh sửa dự án và Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật có thể tạo yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn không có một trong các vai trò này, hãy liên hệ với Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức để có quyền truy cập.

 1. Truy cập vào trang Tạo yêu cầu của Nhóm hỗ trợ Google Maps Platform trong Cloud Console.
 2. Chọn dự án liên quan đến câu hỏi của bạn trong thanh thả xuống trên cùng của Cloud Console.
 3. Điền thông tin chi tiết vào biểu mẫu.
 4. Sau khi yêu cầu của bạn được tạo, bạn có thể trao đổi với Nhóm hỗ trợ qua email.

Quản lý trường hợp của bạn

Xem, giải quyết hoặc chuyển lên cấp trên yêu cầu hỗ trợ của bạn từ Bảng điều khiển Cloud. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ về trường hợp của bạn bằng cách trả lời email về trường hợp này. Trong tương lai, bạn có thể trả lời các yêu cầu trong Cloud Console.

Xem các trường hợp

Các trường hợp của bạn hiển thị trên trang Trường hợp, trong khi các trường hợp gần đây nhất của bạn cũng hiển thị trên trang Tổng quan về dịch vụ hỗ trợ của Nền tảng Google Maps. Bạn có thể sử dụng trang này để chuyển đến trang Trường hợp. Hãy chọn trường hợp bất kỳ để xem thông tin chi tiết và tương tác với Nhóm hỗ trợ Maps.

Các trường hợp thuộc phạm vi của dự án đã chọn, nên bạn sẽ chỉ thấy các trường hợp được tạo trong dự án đó. Nếu bạn có nhiều dự án và không tìm thấy yêu cầu hỗ trợ dự kiến nào, hãy kiểm tra xem có phải bạn đang xem dự án từ nơi bạn tạo yêu cầu hỗ trợ ban đầu hay không.

Chuyển trường hợp lên cấp trên

Nếu cho rằng trường hợp của mình đang không được xử lý một cách tối ưu, bạn có thể chuyển trường hợp này lên cấp trên. Người quản lý cấp trên sẽ xem xét trường hợp của bạn để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý đúng cách. Người quản lý việc chuyển lên cấp trên có thể cung cấp thêm kiến thức chuyên môn hoặc ưu tiên một trường hợp hơn tuỳ theo yêu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, họ không thể cho phép trường hợp ngoại lệ đối với các chính sách hoặc điều khoản dịch vụ.

Một giờ sau khi yêu cầu được gửi lần đầu, bạn có thể chuyển trường hợp đó lên cấp trên. Hãy sử dụng nút Báo cáo lên cấp trên ở chân trang email hỗ trợ, trong email xác nhận tạo trường hợp hoặc trong bất kỳ phản hồi nào cho yêu cầu này. Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Chuyển lên cấp trên" ở đầu trang Chi tiết trường hợp đối với trường hợp của mình.

Giải quyết trường hợp

Nếu trường hợp của bạn không còn cần được hỗ trợ nữa, bạn có thể thông báo cho bộ phận Hỗ trợ qua email hoặc nhấp vào nút "Giải quyết" ở đầu trang Chi tiết trường hợp của trường hợp của bạn.

Cấp quyền truy cập hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án hoặc quản trị viên tổ chức có thể cấp tất cả các vai trò hiện có trên trang IAM.

 1. Mở trang IAM trong Cloud Console.
 2. Chọn Select a project (Chọn dự án) > chọn một dự án trong trình đơn thả xuống > Open (Mở).
 3. Chọn Thêm, sau đó nhập địa chỉ email của thành viên mới.
  • Bạn có thể thêm cá nhân, tài khoản dịch vụ hoặc nhóm trên Google Groups làm thành viên, nhưng mỗi dự án đều phải có ít nhất một cá nhân làm thành viên.
 4. Chọn vai trò của thành viên. Để áp dụng các phương pháp bảo mật hay nhất, bạn nên cấp cho thành viên những quyền thấp nhất cần thiết. Các thành viên có quyền Chủ sở hữu dự án có thể quản lý mọi khía cạnh của dự án, bao gồm cả việc tắt dự án.
  • Để cấp quyền cho Chủ sở hữu dự án hoặc Trình chỉnh sửa dự án, hãy chọn vai trò thích hợp trong Dự án.
  • Để giới hạn quyền của thành viên trong việc gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hãy chọn vai trò Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật trong phần Hỗ trợ.
 5. Lưu các thay đổi.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ thanh toán với tư cách là quản trị viên thanh toán

Vai trò Quản trị viên thanh toán không cấp quyền tạo yêu cầu hỗ trợ trên tài khoản thanh toán, vì quyền truy cập vào Dịch vụ hỗ trợ (Bộ phận kỹ thuật hoặc Thanh toán) dựa trên quyền của dự án và được cấp cho Chủ sở hữu dự án, Người chỉnh sửa dự án hoặc Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật của một dự án liên kết với tài khoản thanh toán. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ dự án nào được liên kết với tài khoản thanh toán:

 1. Tạo một dự án mới. Bạn sẽ tự động được chỉ định vai trò Chủ sở hữu dự án cho dự án này.
 2. Bật tính năng thanh toán cho dự án mới bằng tài khoản thanh toán cho các dự án khác trong nhóm của bạn.
 3. Bật API Maps từ dự án mới này.

Tìm hiểu cách tạo dự án, bật tính năng thanh toán cho dự án và bật API.

Vì bạn là Chủ sở hữu dự án của dự án mới này, nên bạn có quyền truy cập vào việc tạo yêu cầu hỗ trợ API Maps từ dự án mới đó và có thể đặt câu hỏi về tài khoản thanh toán đi kèm với dự án.

Giờ làm việc của dịch vụ hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ bằng cách gửi yêu cầu trong Cloud Console.

 • Nhóm hỗ trợ hoạt động vào các ngày trong tuần và làm việc từ 9 giờ sáng thứ Hai theo giờ Tokyo đến 5 giờ chiều thứ Sáu theo giờ Thái Bình Dương (24x5), trừ các ngày lễ của khu vực.
 • Ngoài dịch vụ hỗ trợ 24x5, bạn còn có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các vấn đề nghiêm trọng vào cuối tuần và các ngày lễ tại khu vực (24x7) qua Google Cloud Console với thời gian phản hồi là 1 giờ.

Câu hỏi về quyền riêng tư

Nếu có thắc mắc liên quan đến quyền riêng tư và việc bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Biểu mẫu câu hỏi về quyền riêng tư đối với dữ liệu.

Điều khoản sử dụng

Để bạn tham khảo:

 • Chính sách sử dụng: Xác định các trường hợp sử dụng được chấp nhận theo Thoả thuận cấp phép của bạn.
 • Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ: Mô tả thời gian hoạt động dự kiến của các dịch vụ và quyền tín dụng của bạn trong trường hợp dịch vụ ngừng hoạt động.
 • Nguyên tắc về dịch vụ và giải pháp kỹ thuật: Mô tả những dịch vụ hỗ trợ dành cho sản phẩm của bạn.
 • Vui lòng xem Phụ lục dịch vụ của Giải pháp gọi xe và giao hàng theo yêu cầu để biết toàn bộ các điều khoản trong thoả thuận của bạn.