Tổng quan

Tổng quan về hiệu suất của nhóm thiết bị

Chức năng Hiệu suất của nhóm thiết bị cho phép bạn hiển thị vị trí theo thời gian thực, giờ đến dự kiến, tuyến đường, điểm dừng dự kiến và các nhiệm vụ đã hoàn thành của tài xế để Theo dõi đội phương tiện vận chuyển. Ngoài ra, API này còn cung cấp các chỉ số đa dạng dựa trên nhật ký mà bạn có thể dùng để cải thiện hiệu suất của nhóm thiết bị.

Bạn có thể tạo các công cụ nội bộ nhận biết vị trí, hỗ trợ địa lý liền mạch dựa trên thông tin vị trí từ SDK Trình điều khiển.

Chức năng Hiệu suất nhóm bao gồm thư viện Theo dõi nhóm JavaScript dành cho các giải pháp dành cho web và thiết bị di động, trong đó cung cấp:

  • Thông tin cập nhật vị trí theo thời gian thực hiển thị trên bản đồ.
  • Tự động điều chỉnh thời gian đến dự kiến khi có nhiều thay đổi (chẳng hạn như tình huống giao thông đột ngột).
  • Các nhiệm vụ đã hoàn thành và điểm dừng đang chờ xử lý để cung cấp thông tin chi tiết về những vấn đề có thể xảy ra.
  • Các tuyến đường chính xác trong cả ngày và ETA giúp cải thiện khả năng dự đoán hoạt động phân phối, đồng thời cải thiện khả năng xác định các vấn đề tiềm ẩn. Tính năng này thường được cung cấp cho tối đa 20 điểm dừng và có trong Bản dùng thử với tối đa 300 điểm dừng.

Chức năng hiệu suất của nhóm thiết bị cung cấp số liệu phân tích của Cloud Logging để giúp bạn cải thiện hiệu suất của nhóm thiết bị. Bạn có thể tận dụng các công cụ phân tích như Trình xem nhật ký trên đám mây, Thông báoBigQuery.

Để biết thêm thông tin về Giải pháp Last Mile Fleet của Nền tảng Google Maps, hãy xem Tổng quan về giải pháp Last Mile Fleet.