Phạm vi bao phủ của API năng lượng mặt trời

API năng lượng mặt trời cung cấp dữ liệu về năng lượng mặt trời cho hàng trăm triệu toà nhà trên khắp thế giới. Chất lượng hình ảnh có thể là HIGH, MEDIUM hoặc LOW.

  • HIGH: Dữ liệu mặt trời được dựa trên độ phân giải cao (ví dụ: 10cm) Dữ liệu DSM, thường từ hình ảnh chụp từ trên không ở độ cao thấp.
  • MEDIUM: Dữ liệu về năng lượng mặt trời dựa trên độ phân giải trung bình (ví dụ: 25cm) Dữ liệu DSM, thường từ hình ảnh trên không ở độ cao lớn.
  • LOW: Dữ liệu năng lượng mặt trời dựa trên độ phân giải thấp (ví dụ: 50cm trở lên) dữ liệu DSM, thường là từ hình ảnh vệ tinh.

Nhóm Nền tảng Google Maps không ngừng nỗ lực để cải thiện mức độ phù hợp của các dịch vụ API. Bản đồ tương tác này cho biết những nơi có dữ liệu chất lượng HIGHMEDIUM về năng lượng mặt trời. Mục này không cho biết những nơi có dữ liệu năng lượng mặt trời chất lượng LOW.

Bạn có thể lấy toạ độ kinh độ và vĩ độ bằng các API khác của Nền tảng Google Maps, chẳng hạn như API mã hoá địa lý hoặc API Địa điểm. Toạ độ cũng có thể được trích xuất từ các bản đồ được tạo bằng API JavaScript của Maps. Ví dụ: xem Lấy Lat Lng từ một sự kiện nhấp chuột.

Kéo bản đồ để hiển thị một khu vực cụ thể và sau đó phóng to để xem chế độ xem chi tiết.

Tải xuống các tệp hình dạng được sử dụng để tạo bản đồ này dưới dạng tệp ZIP.