Podsumowanie starszego typu

Dokumentacja w tej sekcji dotyczy typów integracji i interfejsów API, które są przechowywane w przypadku starszych wersji.

Na potrzeby nowych integracji z partnerami zdecydowanie zalecamy korzystanie z najnowszych i odpowiednich dokumentacji branżowej.

Jeśli integracja wykorzystuje nasze starsze interfejsy API, skontaktuj się z osobą kontaktową ds. rozwoju partnera, aby uzyskać pomoc dotyczącą uaktualnienia do najnowszych wersji.