Panel migracji

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Podczas tej sesji uzyskasz możliwość poznania członków zespołu odpowiedzialnego za interfejs Google Ads API. Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach biorą udział w spotkaniach technologicznych dla zespołu Google Ads API oraz zespołu Google Ads API Relations i nauczą się między innymi kluczowych decyzji podczas projektowania całkowicie nowego interfejsu API oraz tego, co myślisz o interfejsie Google Ads API.