Sprawdzanie poprawności zapytań GAQL: sprawdzanie zakresu dat

W tym odcinku wyjaśnimy reguły weryfikacji w języku zapytań Google Ads (GAQL), ponieważ odnosi się on do uwzględniania zakresów dat w zapytaniu.