Przepływ internetowy z placem zabaw OAuth

Prezentacja konfiguracji danych logowania do interfejsu Google Ads API w aplikacjach internetowych przy użyciu protokołu OAuth Playground.