Method: users.settings.sendAs.verify

Wysyła e-maila weryfikacyjnego na podany alias adresu. Wymagany stan weryfikacji: pending.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}/verify

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

sendAsEmail

string

Alias „wyślij jako” do zweryfikowania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.