Method: users.settings.sendAs.update

Aktualizuje alias „wyślij jako”. Jeśli zostanie podany podpis, Gmail oczyści kod HTML przed zapisaniem go z aliasem.

Adresy inne niż podstawowy adres konta mogą być aktualizowane tylko przez klienty konta usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

sendAsEmail

string

Alias „wyślij jako” do zaktualizowania.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu SendAs.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SendAs.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.