Method: users.settings.sendAs.delete

Usuwa określony alias „wyślij jako”. Cofanie wszystkich weryfikacji, które były wymagane do korzystania z niego.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

sendAsEmail

string

Alias „wyślij jako” do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.