Method: users.settings.sendAs.create

Tworzy niestandardowy alias „Od” nadawcy. Jeśli zostanie określone obowiązkowe powiadomienie SMTP, przed utworzeniem aliasu Gmail spróbuje połączyć się z usługą SMTP, aby sprawdzić konfigurację. Jeśli w przypadku aliasu wymagana jest weryfikacja własności, na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, a stan weryfikacji zasobu zostanie ustawiony na pending. W przeciwnym razie zasób zostanie utworzony ze stanem weryfikacji accepted. Jeśli zostanie podany podpis, Gmail oczyści kod HTML przed zapisaniem go z aliasem.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu SendAs.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję SendAs.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.