Method: users.settings.sendAs.smimeInfo.list

Wyświetla konfiguracje S/MIME dla określonego aliasu wysyłania jako.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}/smimeInfo

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

sendAsEmail

string

Adres e-mail wyświetlany w nagłówku „Od:” w przypadku e-maili wysyłanych z tego aliasu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "smimeInfo": [
  {
   object (SmimeInfo)
  }
 ]
}
Pola
smimeInfo[]

object (SmimeInfo)

Lista SmimeInfo.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.