Method: users.settings.sendAs.smimeInfo.insert

Wstaw (prześlij) podaną konfigurację S/MIME dla określonego aliasu „wyślij jako”. Pamiętaj, że klucz jest wymagany w formacie pkcs12.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}/smimeInfo

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

sendAsEmail

string

Adres e-mail wyświetlany w nagłówku „Od:” w przypadku e-maili wysyłanych z tego aliasu.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu SmimeInfo.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję SmimeInfo.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.