Method: users.settings.sendAs.smimeInfo.get

Pobiera określoną konfigurację S/MIME dla określonego aliasu „wyślij jako”.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}/smimeInfo/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

sendAsEmail

string

Adres e-mail wyświetlany w nagłówku „Od:” w przypadku e-maili wysyłanych z tego aliasu.

id

string

Stały identyfikator SmimeInfo.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SmimeInfo.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.