Method: users.settings.filters.delete

Natychmiast i trwale usuwa określony filtr.

Żądanie HTTP

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/filters/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator filtra do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.