Method: users.settings.filters.create

Tworzy filtr. Uwaga: możesz utworzyć maksymalnie 1000 filtrów.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/filters

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Filter.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Filter.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.