Method: users.settings.delegates.list

Wyświetla listę przedstawicieli danego konta.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/delegates

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź dotycząca metody prevents.list.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "delegates": [
  {
   object (Delegate)
  }
 ]
}
Pola
delegates[]

object (Delegate)

Lista przedstawicieli użytkownika (ze stanem weryfikacji). Jeśli konto nie ma przedstawicieli, to pole nie jest wyświetlane.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.