Method: users.settings.delegates.get

Pobiera określony delegata.

Pamiętaj, że użytkownik, któremu przekazano dostęp, musi być odesłany za pomocą podstawowego adresu e-mail, a nie aliasu e-mail.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/delegates/{delegateEmail}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

delegateEmail

string

Adres e-mail użytkownika, którego relację z przekazanym dostępem ma zostać pobrana.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Delegate.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.