Method: users.settings.delegates.delete

Usuwa określonego przedstawiciela (który może mieć dowolny stan weryfikacji) i cofa weryfikację, która była wymagana do korzystania z niego.

Pamiętaj, że użytkownik, któremu przekazano dostęp, musi być odesłany za pomocą podstawowego adresu e-mail, a nie aliasu e-mail.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/delegates/{delegateEmail}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

delegateEmail

string

Adres e-mail użytkownika, któremu chcesz przekazać dostęp.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.