Method: users.settings.cse.keypairs.create

Tworzy i przesyła łańcuch certyfikatów publicznego klucza publicznego S/MIME S/MIME oraz metadane klucza prywatnego dla uwierzytelnionego użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/keypairs

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu CseKeyPair.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję CseKeyPair.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.