Method: users.settings.cse.identities.patch

Wiąże inną parę kluczy z istniejącą tożsamością szyfrowania po stronie klienta. Zaktualizowana para kluczy musi przejść weryfikację pod kątem zgodności z profilami certyfikatów S/MIME Google.

Żądanie HTTP

PATCH https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/identities/{emailAddress}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

emailAddress

string

Adres e-mail tożsamości szyfrowania po stronie klienta do zaktualizowania.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu CseIdentity.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CseIdentity.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.