Method: users.settings.cse.identities.get

Pobiera konfigurację tożsamości szyfrowania po stronie klienta.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/identities/{cseEmailAddress}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

cseEmailAddress

string

Podstawowy adres e-mail powiązany z pobraną konfiguracją tożsamości szyfrowania po stronie klienta.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CseIdentity.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.