Method: users.messages.insert

Powoduje bezpośrednie wstawienie wiadomości tylko do skrzynki pocztowej tego użytkownika, podobnie jak w usłudze IMAP APPEND, z pominięciem większości skanowania i klasyfikacji. Nie wysyła wiadomości.

Żądanie HTTP

  • Identyfikator URI przesyłania dla żądań przesłania multimediów:
    POST https://gmail.googleapis.com/upload/gmail/v1/users/{userId}/messages
  • Identyfikator URI metadanych dla żądań tylko metadanych:
    POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Parametry zapytania

Parametry
internalDateSource

enum (InternalDateSource)

Źródło wewnętrznej daty wiadomości w Gmailu.

deleted

boolean

Oznacz e-maila jako trwale usuniętego (nie TRASH) i jest on widoczny tylko w Google Vault dla administratora Vault. Używany tylko na kontach Google Workspace.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Message.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Message.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.insert

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.