Method: users.messages.batchDelete

Usuwa wiele wiadomości według identyfikatora wiadomości. Nie daje żadnych gwarancji, że wiadomości nie zostały już usunięte ani w ogóle istniały.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/batchDelete

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "ids": [
    string
  ]
}
Pola
ids[]

string

Identyfikatory wiadomości do usunięcia.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://mail.google.com/

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.