Method: users.messages.attachments.get

Pobiera określony załącznik do wiadomości.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/{messageId}/attachments/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

messageId

string

Identyfikator wiadomości zawierającej załącznik.

id

string

Identyfikator załącznika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu MessagePartBody.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.