Method: users.drafts.delete

Natychmiast i trwale usuwa określoną wersję roboczą. Nie ogranicza go tylko do kosza.

Żądanie HTTP

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/drafts/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator wersji roboczej do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.