REST Resource: parents

Zasób: ParentReference

Odwołanie do elementu nadrzędnego pliku.

Niektóre metody zasobów (takie jak parents.get) wymagają parentId. Aby pobrać identyfikator elementu nadrzędnego, użyj metody parents.list.

Zapis JSON
{
  "selfLink": string,
  "id": string,
  "isRoot": boolean,
  "kind": string,
  "parentLink": string
}
Pola
id

string

Identyfikator elementu nadrzędnego.

isRoot

boolean

Tylko dane wyjściowe. Określa, czy folder nadrzędny jest folderem głównym.

kind

string

Tylko dane wyjściowe. Jest to zawsze drive#parentReference.

Metody

delete

Usuwa element nadrzędny z pliku.

get

Pobiera określone odwołanie do elementu nadrzędnego.

insert

Dodaje folder nadrzędny pliku.

list

Wyświetla listę elementów nadrzędnych pliku.