Method: parents.get

Pobiera określone odwołanie do elementu nadrzędnego.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/parents/{parentId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

parentId

string

Identyfikator elementu nadrzędnego.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ParentReference.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.