Method: parents.list

Zawiera listę elementów nadrzędnych pliku.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/parents

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Lista elementów nadrzędnych pliku.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "etag": string,
 "selfLink": string,
 "items": [
  {
   object (ParentReference)
  }
 ]
}
Pola
kind

string

To zawsze drive#parentList.

etag

string

Identyfikator ETag listy.

items[]

object (ParentReference)

Lista rodziców.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/docs
 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.