REST Resource: children

Zasób: ChildReference

Odwołanie do elementu podrzędnego folderu.

Niektóre metody zasobów (takie jak children.get) wymagają childId. Aby pobrać identyfikator podmiotu podrzędnego, użyj metody children.list.

Zapis JSON
{
  "id": string,
  "selfLink": string,
  "kind": string,
  "childLink": string
}
Pola
id

string

Identyfikator dziecka.

kind

string

Tylko dane wyjściowe. Jest to zawsze drive#childReference.

Metody

delete

Usuwa konto dziecka z folderu.

get

Pobiera określone odwołanie do elementu podrzędnego.

insert

Wstawia plik do folderu.

list

Wyświetla listę elementów podrzędnych folderu.