Method: children.delete

Usuwa konto dziecka z folderu.

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{folderId}/children/{childId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
folderId

string

Identyfikator folderu.

childId

string

Identyfikator dziecka.

Parametry zapytania

Parametry
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Wycofane: jeśli elementu nie ma na dysku współdzielonym, a jego ostatni element nadrzędny zostanie usunięty, element zostanie umieszczony w katalogu głównym właściciela.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.