Method: children.insert

Wstawia plik do folderu.

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{folderId}/children

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
folderId

string

Identyfikator folderu.

Parametry zapytania

Parametry
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Wycofane: dodawanie plików do wielu folderów nie jest już obsługiwane. Użyj w zamian zasady shortcuts.

supportsAllDrives

boolean

Określa, czy aplikacja żądająca obsługuje zarówno Mój dysk, jak i dyski współdzielone.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Wycofane: zamiast tego użyj elementu supportsAllDrives.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu ChildReference.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję ChildReference.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.