แสดงเครื่องมือเลือกของ Google

Google Picker คือกล่องโต้ตอบ "เปิดไฟล์" สําหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google คุณสามารถใช้ Google Picker API เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เปิดหรืออัปโหลดไฟล์ Google ไดรฟ์ได้

กล่องโต้ตอบเครื่องมือเลือกของ Google

Google Picker API จะแยกจาก Google Drive API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Google Picker API