ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้และไดรฟ์ที่แชร์

สำหรับแอป Google ไดรฟ์ที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการในไดรฟ์ คอลเล็กชันการเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลง คอลเล็กชันจะทำงานโดยการระบุสถานะปัจจุบันของสินค้าแต่ละรายการ เฉพาะในกรณีที่รายการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เวลาที่ระบุ

Google ไดรฟ์จะเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและไดรฟ์ที่แชร์ แต่ละฝ่ายมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนเองสนใจ

หากต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงสำหรับรายการทั้งหมดที่ผู้ใช้มองเห็นได้ ทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้และบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับไดรฟ์ที่แชร์ทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่จะต้องเล่นซ้ำ

เปิดใช้รายการการเปลี่ยนแปลง

รายการการเปลี่ยนแปลงจะแสดงสถานะของไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์ในช่วงเวลาที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงเดลต้าระหว่างการแก้ไข แอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องทราบว่าพร็อพเพอร์ตี้ใดมีการเปลี่ยนแปลงควรจะคงสถานะที่ทราบก่อนหน้านี้ของรายการเอาไว้และทำการเปรียบเทียบ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแสดงถึงสถานะปัจจุบันของรายการ รายการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการจึงอาจใช้ไม่ได้ และแทนที่ด้วยรายการการเปลี่ยนแปลงที่ใหม่กว่าสำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง

Tombstone

รายการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปจะมีสถานะ deleted ในรายการการเปลี่ยนแปลง เฉพาะรหัสของรายการเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการการเปลี่ยนแปลง

ติดตามไดรฟ์ที่แชร์

ไดรฟ์ที่แชร์แต่ละไดรฟ์จะมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง แม้ว่าผู้ใช้อาจเป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะปรากฏในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไดรฟ์ที่แชร์เท่านั้น โดยจะไม่แสดงในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ หากไฟล์เป็นของไดรฟ์ที่แชร์ แม้ว่าไฟล์จะยังคงปรากฏในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอดีต การเล่นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ซ้ำเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นการอัปเดตสถานะของไฟล์อย่างถูกต้อง คุณต้องเล่นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไดรฟ์ที่แชร์ซ้ำแทนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

สิ่งที่รวมอยู่ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในไดรฟ์ที่แชร์ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ในคลังของผู้ใช้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลังข้อมูลที่ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

การเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ที่แชร์ต่อไปนี้จะปรากฏในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้

  • ผู้ใช้จะเป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์
  • ผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์อีกต่อไป
  • มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับไดรฟ์ที่แชร์ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก เช่น
    • ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ในไดรฟ์ที่แชร์นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
    • ไดรฟ์ที่แชร์จะมีการเปลี่ยนชื่อ

เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงรายการเดียวสำหรับไดรฟ์ที่แชร์จะปรากฏในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า จะมีสิทธิ์เข้าถึงรายการทั้งหมดในไดรฟ์ที่แชร์ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสำหรับรายการต่างๆ ภายในไดรฟ์ที่แชร์เมื่อเป็นสมาชิก

สมาชิกไดรฟ์ที่แชร์อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในไดรฟ์ที่แชร์ตามการใช้งาน แต่แอปพลิเคชันไม่ควรอิงตามเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ แต่ให้ใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของไดรฟ์ที่แชร์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง

หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกได้รับสิทธิ์เข้าถึงไฟล์แต่ละรายการในไดรฟ์ที่แชร์ ระบบจะติดตามการเปลี่ยนแปลงในบันทึกเหล่านั้นในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ ซึ่งจะเหมือนกับรายการในไดรฟ์ที่ไม่ได้แชร์ที่แชร์กับผู้ใช้โดยตรง

การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไดรฟ์ที่แชร์

หากเป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ ผู้ใช้จะเข้าถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้ได้

  • การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับไดรฟ์ที่แชร์ เช่น การเพิ่มหรือนำสมาชิกออก
  • การเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับรายการที่อยู่ในไดรฟ์ที่แชร์

สิทธิ์และความสามารถในการซิงค์

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์หรือรายการภายในไดรฟ์ที่แชร์จะมีผลกับตัวรายการดังกล่าวเท่านั้น แม้ว่ารายการย่อยโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดของรายการนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่จะไม่มีรายการแยกต่างหากในบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละรายการดังกล่าว ไคลเอ็นต์จะต้องเผยแพร่ความสามารถใหม่หรือดึงข้อมูลแต่ละรายการอีกครั้งหากรายการหลักมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ทั้งหมด