Özel Sıralama

Bu sayfada, arama motorlarınızın döndürdüğü arama sonuçlarının sıralamasını nasıl değiştirebileceğiniz açıklanmaktadır.

 1. Genel Bakış
 2. Anahtar Kelimelerle Sonuçları Artırma
 3. Arama Sonuçlarını Etiketlerle Değiştirme
 4. Siteleri Etiketlerle Etiketleme
 5. Etiketlerin Etkilerini Değiştirme

Genel bakış

Arama motorunuzun kapsamasını istediğiniz sitelerin listesini derlediğinizi, ancak bazı sorguları test ettiğinizde arama sonuçlarının aklınızdakilerle tam olarak eşleşmediğini varsayalım. Sorguyla en alakalı olduğunu düşündüğünüz sonuçlar sayfanın en üstünde yer almaz. Belki de favori araştırma kurumunuzun veya kendi web sitenizin web sayfalarını tercih edebilirsiniz. Sonuçları tanıtarak veya sıralamasını düşürerek bu durumu düzeltebilirsiniz. Programlanabilir Arama Motoru, sonuçları üç şekilde ayarlamanıza olanak tanır: anahtar kelimeler, ağırlıklı etiketler ve puanlar. Anahtar kelimeler ve ağırlıklar bağlam dosyasında, puanlar ise ek açıklamalar dosyasında tanımlanır.

 • Anahtar kelimeler, arama sonuçlarınızdaki belirli web sayfalarını güçlendirmenin ve belirli bir konu hakkında daha fazla arama sonucu almanın hızlı bir yoludur.
 • Ağırlıklı etiketler, Programlanabilir Arama Motoru'na bir siteyi hariç tutma, tanıtma veya sıralamasını düşürme konusunda bilgi verir. Bir sitenin ne kadar tanıtıldığı veya sıralamasının düşürüldüğü, etiketlere uyguladığınız ağırlıklara bağlıdır.
 • Tek tek ek açıklamalara uygulanan puanlar, ağırlıklı etiketlerin etkisini geçici olarak tersine çevirir. Sıralamanın hassas ayarına başka bir ayrıntı düzeyi de eklerler.

Etiketler arasındaki ağırlıklar ve ek açıklamalardaki puanlar arama sonuçlarının sıralamasını değiştirmek için kullanılan birincil düğmelerdir. Her ikisi de -1.0 ile +1.0 arasında değişen değerlere sahiptir. Numaraları ve ağırlıkları kullanarak kadranlar (değerleri artırma veya azaltma) yöntemiyle sitelerin tanıtımını ve sıralamasını düşürebilirsiniz.

Sıralama üzerinde güçlü bir etkiye sahip olursunuz ancak sonuçların kontrolü tamamen sizde değildir. Sonuçların tanıtımı veya sıralamasını düşürme; web sayfasının alaka düzeyi, anahtar kelime seçimi, etiketlerin ağırlığı, ek açıklamalardaki puanlar gibi birçok parametrenin bir işlevidir.

Başa dön

Anahtar Kelimelerle Sonuçları Artırma

Anahtar kelimeler, sonuçları değiştirmenin en hızlı yoludur. Programlanabilir Arama Motoru, anahtar kelimelerinizi içeren web sayfalarını artırır. Ayrıca, bu konu hakkında daha fazla arama sonucu alabilir. Bu nedenle, arama sonuçlarınız basit görünüyorsa anahtar kelime eklemeyi deneyin. Programlanabilir Arama Motoru, bu anahtar kelimeleri içeren web sayfalarını artırırken, anahtar kelimeleri içermeyen web sayfalarının sıralamasını düşürmez veya bunları filtrelemez.

Anahtar kelimeler, kullanıcılarınızın amacını arama motoruna uygulamanın bir yoludur. Örneğin, yoga arama motorunun kullanıcıları "mat" kelimesini aradıklarında aslında "Miller Analoji Testi" veya "ev minderleri" yerine "yoga mat"ı arıyorlar. Arama motorunuzun ana odağını ve kullanıcılarınızın arama sorgularının bağlamını düşünün. Arama motoru örneğimizde "yoga" bariz bir anahtar kelime olurdu. Çok geniş veya çok sayıda kategoriyi boğulan anahtar kelimeler kullanmayın. Örneğin, "egzersiz" ve "doğu uygulamaları" yogayla ilgisi olmayan birçok web sayfasını alır. En iyi anahtar kelimeler, arama motorunuzun kapsadığı sitelerin içeriğini açıklar.

Önce tek bir kelimeyle başlayın ve istediğiniz sonuçları alıp alamayacağınızı öğrenin. Yeterli sonuç alamıyorsanız birden fazla anahtar kelime kullanmayı deneyin. Tırnak işareti içine alınmış kelime dizilerinden oluşan ifadeler de kullanabilirsiniz (ör. "yoga pozu") ancak tek kelimelik anahtar kelimeler daha iyidir. Programlanabilir Arama Motoru, yoga pose stretch ifadesini "yoga", "esneme" ve "poz" şeklinde üç anahtar kelime olarak yorumlar.

Anahtar kelimeler birbirinden bağımsız değildir, birlikte çalışırlar. Yani "yoga" ve "poz" şeklinde anahtar kelimeleriniz varsa "yoga" ve "poz" içeren web sayfaları daha fazla, ancak "yoga" ve "poz"" içeren web sayfaları daha da güçlendirilir.

Örnek: Anahtar kelimeler

Yoga programlanabilir arama motorunun iki sürümünde "mat" için arama sonuçlarını karşılaştıralım.

Şekil 1: Anahtar kelime kullanmayan bir arama motorundan "mat" arama sorgusunun sonuçları. (Sonuç grubunun tamamını görmek için resmi tıklayın.)

Anahtar kelime kullanmayan bir arama
motoru örneği

Şekil 2: "yoga" anahtar kelimesine sahip bir arama motorundan "mat" arama sorgusunun sonuçları.

Yoga anahtar kelimesini kullanan bir
arama motoru örneği

"Yoga" anahtar kelimesini içeren sürümde, anahtar kelimeyi içeren web sayfaları sonuçlar sayfasında tanıtılır.

Başa dön

Anahtar Kelimeler Oluşturma

100 karakteri aşmadığınız sürece istediğiniz kadar anahtar kelime oluşturabilirsiniz. Anahtar kelime oluşturmanın en kolay yolu, Kontrol Paneli'ndeki Genel Bakış sayfasının Temel Bilgiler bölümüdür. Bu sekmeyi farklı anahtar kelimeleri deneyip sonuçlar sayfasındaki etkilerini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Sonuçlardan memnun kalmazsanız, bir anahtar kelimeyi kolayca kaldırabilir ve başka bir anahtar kelimeyi deneyebilirsiniz.

Bağlam dosyanızda anahtar kelimeler oluşturmak istiyorsanız anahtar kelime değerlerini tanımlamak için CustomSearchEngine öğesinin keywords özelliğini kullanabilirsiniz. Anahtar kelimeleri tek bir boşluk kullanarak birbirinden ayırın. İfadeleri tırnak içine alın. Noktalama işaretini (") veya karakter varlığını (") kullanabilirsiniz.

 <CustomSearchEngine keywords="asana &quot;yoga postures&quot;">
 </CustomSearchEngine>

Etiketlerle Arama Sonuçlarını Değiştirme

Arama sonuçlarını değiştirmenin diğer bir yolu da etiketlerdir. Bu etiketler, sitelerin nasıl ele alınacağına karar vermek için arama sonuçları sıralamasında önemli etkiye sahiptir.

Arama motoru etiketleri ve ayrıntılandırma etiketleri olmak üzere iki tür etiket kullanabilirsiniz. Arama motoru etiketleri, arama motorunun hangi siteleri kapsayacağını belirler. Kullanıcılarınız bunları göremez ve arka planda çalışır. Bu nedenle üst öğelerine BackgroundLabels denir. Diğer yandan, ayrıntılandırma etiketleri kullanıcılarınız tarafından görülebilir ve bağlantı olarak gösterilir. Ayrıntılandırmalar, Aramaları Hassaslaştırma sayfasında ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu sayfanın çoğu arama motoru etiketlerine odaklanır, ancak modlar, ağırlıklar ve puanlar hem arama motoru hem de ayrıntılandırma etiketlerinde aynı şekilde çalışır.

Aşağıdaki kod, bağlam dosyasında iki tür etiketi gösterir:

<!--Search engine labels-->
<BackgroundLabels>
 <Label name="_include_" mode="FILTER"/>
 <Label name="_exclude_" mode="ELIMINATE"/>
<lt;/BackgroundLabels>

<!--Refinement label-->
  <Facet>
   <FacetItem title="Lectures">
     <Label name="lectures" mode="BOOST" weight="0.8">
      <Rewrite>lecture OR lectures</Rewrite>
     </Label>
   </FacetItem>
  </Facet>

Kontrol Paneli'ni kullanarak ilk kez Programlanabilir Arama Motoru oluşturduğunuzda Programlanabilir Arama Motoru sizin için iki arama motoru etiketi oluşturur. Etiketler, sitelerin nasıl ele alınması gerektiğini belirleyen modlara sahiptir. Bunlardan biri özel (mode="ELIMINATE"), diğeri kapsayıcı (mode="FILTER") şeklindedir. (Programlanabilir Arama Motoru'nu oluşturduktan sonra kapsayıcı dahil modunu, "FİLTRE" yerine "TEMEL" olarak değiştirebilirsiniz).

Başa dön

Etiket Kullanma

Arama motoru etiketlerini kullanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Bağlam dosyasında, arama motoru etiketlerini oluşturun veya yeniden tanımlayın.
  1. Etiket adını tanımlayın. Kontrol Paneli tarafından oluşturulan adı kabul edebilir veya kendi adınızı tanımlayabilirsiniz.
  2. Modu tanımlayın.
  3. Optional. Ağırlıkları tanımlayın.
 2. Ek açıklamalar dosyasında etiketleri olan siteleri etiketleyin.

Örnek: Etiket İçeren Bağlam Dosyası

Aşağıda, arama motoru etiketlerine sahip bir bağlam dosyasının kısaltılmış bir örneği verilmiştir.

<CustomSearchEngine keywords="climate &quot;global warming&quot; &quot;greenhouse gases&quot;">
 <Title>RealClimate</Title>
 <Description>"Climate change"</Description>
 <Context>
  <BackgroundLabels>
   <Label name="_include_" mode="FILTER"/>
   <Label name="_exclude_" mode="ELIMINATE"/>
  </BackgroundLabels>
 </Context>
</CustomSearchEngine>

Başa dön

Etiketin Modunu Tanımlama

Bir sitenin tanıtılması, sıralamasının düşürülmesi veya hariç tutulması, ilişkilendirildiği arama motoru etiketine bağlıdır. Arama motoru etiketinin aşağıdaki modları olabilir:

Not: Büyük/küçük harf kullanımlarını uygulayın. Modlar için büyük harfler kullanın.

Mod Aşağıdakileri gerçekleştirir mi? Aşağıdaki durumlarda bu modu kullanın:
ELIMINATE Bu etiketle etiketlenmiş siteleri arama motorunuzdan hariç tutar.

Google aramada yüksek sıralamaya sahip olan ancak kitleniz için o kadar iyi olmayan web sayfalarını hariç tutmak istersiniz.

Örneğin, hamster'ların bilimsel çalışması için bir arama motoru oluşturuyorsanız evcil hayvan bakımı bilgileri, dans eden hamster'lar ve hamster'ların rahatsız edici bir sesle şarkı söyleyebilen ve aynı anda banjo oynayabilen yüksek sıralamalı siteleri hariç tutmak için ELIMINATE moduyla etiketleri kullanırsınız.

FILTER Yalnızca bu etiketle etiketlenen siteler dahil edilir ve diğer her şey hariç tutulur.

Arama motorunun yalnızca sitenizde, ilişkili sitelerde veya belirli bir konuya odaklanan sitelerde arama yapmasını istersiniz.

Bu tür arama motorlarının kapsamı yalnızca birkaç siteyle sınırlandırıldığından, arama sonuçlarının sıralaması üzerinde daha hassas bir kontrole sahip olabilirsiniz. Ağırlıkları kullanarak arama sonuçlarının sırasını değiştirme, sonraki bölümde açıklanmaktadır.

Örneğin, yalnızca web siteniz için arama motoru oluşturmak istiyorsanız FILTER modunu içeren bir etiketle etiketlenmiş tek bir sitenin olmasını sağlayın. Arama sonuçları yalnızca web sitenizdeki sayfaları içerir, başka hiçbir şeyi içermez.

BOOST Arama motorunuzdaki tüm web sitelerini içerir ancak bu etikete sahip siteleri tanıtır veya sıralamasını düşürür. Bir sitenin ne kadar tanıtıldığı veya sıralamasının düşürüldüğü, siteye atadığınız ağırlığa bağlıdır. Bazı siteleri vurgulayan ancak diğer siteleri tamamen hariç tutmayan bir geniş arama motoru istiyorsunuz.

Örneğin, kapsamı geniş olan bir arama motoru oluşturmak istiyorsanız ancak kendi web sitenize sahipseniz (en iyi web sitesi) BOOST modunu kullanarak etiketleri kullanın.

Başa dön

Ağırlıklı Etiketler Oluşturma

Siteleri içeren, tanıtan veya hariç tutan etiketleriniz olduktan sonra, kapsayıcı etiketlere ağırlık atayabilirsiniz. Ağırlıklar, bir etiketin etiketli bir siteyi ne kadar tanıtacağını veya sıralamasını düşüreceğini tanımlamanızı sağlar. Ağırlıklar için değerler -1.0 ile +1.0 arasında olabilir. Ağırlık aralığı, siteler üzerinde oldukça hassas bir kontrole sahip olmanızı sağlar. Etiketteki pozitif ağırlık, etiketle etiketlenmiş siteleri vurgular. Negatif ağırlık ise vurguyu kaldırır.

Aşağıdaki kodda ağırlıklı bir etiket gösterilmektedir:

<BackgroundLabels>
 <Label name="_include_" mode="FILTER" weight="0.65"/>
 <Label name="_exclude_" mode="ELIMINATE"/>
</BackgroundLabels>

Programlanabilir Arama Motoru tarafından oluşturulanlar gibi, tanımlanmış ağırlıkları olmayan güçlendirme ve filtre etiketlerinin varsayılan ağırlığı +0.7 olur. Bu nedenle, oluşturulan etiketin siteleri tanıtma özelliğini güçlendirmek istiyorsanız değeri +0.7 değerinden büyük bir değerle değiştirin. Değeri varsayılandan daha düşük bir değerle değiştirmeniz, etiketin güçlendirme sıralamasını sitenin sıralaması üzerindeki zayıflatır. Diğer yönteme gittiğinizde ve etiket için negatif bir ağırlık atadığınızda, bu etiket sitenin sıralamasını düşürür veya gizler. -1.0 yaklaştıkça, sitelerin sonuçlarda daha üst sıralarda yer alması gitgide zorlaşıyor. -1.0 konumunda, sıralaması yüksek olan bir site bile güçlü sıralamanın üstesinden gelmekte zorlanıyor.

Aşağıdaki tabloda, bir etiketin moduna ve ağırlığına göre sonuçların nasıl düzenlendiği gösterilmektedir.

Mod Ağırlık Etki
BOOST +1.0 Siteye büyük bir tanıtım sağlar. Ancak bu, etiketli sitenin her zaman en iyi sonuç olacağı veya diğer sitelerin hariç tutulacağı anlamına gelmez. Modu FILTER olarak ayarlamakla aynı değildir. Hiçbir sonuç, etiketle eşleşmese bile sonuçlar gösterilebilir. Arama sorgusuyla çok daha alakalı sonuçlar, çok tercih edilen ancak alakasız sitelerle rekabet etmeye devam edebilir.

Ağırlıklı olarak etiketlenen etiketlerle etiketlediğiniz sitelerin, diğer tüm sonuçların hariç tutulmasından en fazla sonucu elde etmesi gerektiğini düşünüyorsanız güçlendirme etiketi yerine filtre etiketi kullanmanız gerekir.

BOOST -1.0 Siteye büyük bir çığır açıyor. Bu, modun ELIMINATE olarak ayarlanmasıyla aynı değildir. Bunun nedeni, derinden alakalı sonuçlar gösterilmeye devam etmesidir. Sitenin oldukça yüksek bir sıralamaya sahip olması için yukarı akışlı bir savaşı olacak, ancak site tamamen engellenmiyor.
BOOST Tanımlanmadı Ağırlığı tanımlamazsanız (örneğin, <Label name="standard" mode="BOOST"/>), dolaylı ağırlığı +0.7 olur.
FILTER +1.0 Seçilen siteye büyük bir promosyon sağlar. Mod FILTER olarak ayarlandığında, Programlanabilir Arama Motoru yalnızca etiketle eşleşen siteleri gösterir. Dolayısıyla, seçtiğiniz sitelerin hiçbiri kullanıcı sorgusuyla alakalı değilse hiçbir sonuç gösterilmez.
FILTER -1.0 Seçilen sitenin sonuçlarda etkin şekilde engellenmesini sağlar. Siteyi eleyen bir etiketle etiketlemişsiniz gibi görünür.
FILTER Tanımlanmadı Ağırlığı tanımlamazsanız (örneğin, <Label name="standard" mode="FILTER"/>), dolaylı ağırlığı +0.7 olur.
ELIMINATE Kilosu yok Siteyi engeller. Etiketle eşleşen siteler gösterilmez. Alakalı tüm sonuçların eler etiketi varsa boş bir sonuç sayfanız olabilir. Bu, filtre türü arama motorlarında gerçekleşebilir, artış türü arama motorlarında değildir.

Farklı ağırlıklara sahip birden fazla etiket oluşturabilir ve bunları uygun gördüğünüz şekilde sitelere uygulayabilirsiniz. Örneğin, siteleri güçlü bir şekilde tanıtan bir etiket, siteleri yavaşça tanıtan bir etiket oluşturmak isteyebilirsiniz. İstediğiniz sayıda ağırlıklı etiket oluşturabilirsiniz ancak belirli bir noktadan sonra bunları yönetmek zorlaşabilir. Sitelerin sıralamasını daha ayrıntılı şekilde kontrol etmenin daha iyi bir yolu da bir sonraki bölümde ele alınan puanlara bakmaktır.

Başa dön

Siteleri Etiketlerle Etiketleme

Tanımladıktan sonra siteleri bu etiketlerle etiketleyebilirsiniz. Her ek açıklamada birden fazla etiket olabilir. Bu nedenle aynı site diğer arama motorlarında kullanılabilir ve farklı şekilde sıralanabilir.

<Annotations>
 <Annotation about="webcast.berkeley.edu/*" score="1">
  <Label name="cse_university_boost_highest"/>
  <Label name="cse_bicycles_exclude"/>
  <Label name="cse_hamsters_filter"/>
 </Annotation>
</Annotations>

Başa dön

Etiketlerin Efektlerini Modülerleştirme

Puanlar, etiketlerin etkisini modülerlemenizi sağlar. Bu etiketler, belirli sitelerdeki etiketlerin etkisini azaltabilir veya tersine çevirebilir. Annotation öğesinin score özelliği, -1.0 ile 1.0 arasında değişen bir değere sahip olabilir. 0 puanı, etiketin sitenin sıralaması üzerindeki etkisini ortadan kaldırır. 1 puanı ise tüm etkiyi etkiler. -1 puanının etkisi tamamen tersine döner. 0 ile 1 veya -1 ile 0 arasındaki değerler (örneğin, 0.55), etiketlerin etkisini hassaslaştırmak için kullanılır. Ek açıklamaya bir puan atamazsanız Özel Arama, etiketin tam etkisini siteye uygular. Sanırım 1 puan vermişsiniz.

Aşağıdaki tabloda puanların etiketlerin etkisini nasıl düzenleyebileceği gösterilmektedir:

Mod Ağırlık Puan Etki
Hepsi Hepsi Yok Ek açıklamaya 1.0 puan vermekle aynıdır. Etiket, siteye tam olarak uygulanır.
BOOST +1.0 -1.0 BOOST etiketini geri almak ve bu ağırlığa -1.0 ağırlığını vermekle aynıdır. Sitenin agresif bir şekilde sıralamasını düşürür.
BOOST -1.0 -1.0 BOOST etiketini geri almak ve bu ağırlığa +1.0 ağırlığını vermekle aynıdır. Siteyi agresif bir şekilde tanıtır.
FILTER +1.0 -1.0 Siteyi ELIMINATE etiketiyle etiketleme ile aynıdır. Siteyi tamamen hariç tutar.
FILTER -1.0 -1.0 FILTER etiketini geri almak ve bu ağırlığa +1.0 ağırlığını vermekle aynıdır. Siteyi agresif bir şekilde tanıtır.
ELIMINATE Kilosu yok -1.0 ELIMINATE etiketini +1.0 puanına sahip bir filtre etiketine dönüştürmekle aynıdır. Siteyi agresif bir şekilde tanıtır.

Örnek: Puan Kodu

Aşağıdaki örnekte aynı arama motoru etiketiyle etiketlenmiş üç sitemiz bulunmaktadır. Bununla birlikte, her ek açıklama farklı bir puana sahip olduğundan ve farklı yoğunluklarla etiketi uyguladığından, etiketin etkileri üç farklı sitede tek tip değildir.

<Annotations>
  
 <Annotation about="*.edu/*" score="0.0001">
  <Label name="vision_label"/>
 </Annotation>

 <Annotation about="*.ucsd.edu/*" score="0.7">
  <Label name="vision_label"/>
 </Annotation>

 <Annotation about="*.vision.ucsd.edu/*" score="1">
  <Label name="vision_label"/>
 </Annotation>

</Annotations>

Üç ek açıklamada da vision_label etiketi olsa da Programlanabilir Arama Motoru, puanlarına göre bunları farklı şekilde ele alır. vision.ucsd.edu sitesinden elde edilen sonuçlar ağırlıklı olarak tercih edilir. ucsd.edu kaynağından gelen sonuçlar ise orta derecede tercih edilir. .edu üst düzey alanlarından gelen sonuçlar ise diğer sitelere göre biraz daha fazla tercih edilir.

Başa dön