Custom Search JSON API Reference

Bu API referansı, kaynak türüne göre düzenlenmiştir. Her kaynak türünde bir veya daha fazla veri gösterimi ve bir veya daha fazla yöntem bulunur.

Kaynak türleri

  1. İTŞ
  2. Cse.siterestrict

İTŞ

İTŞ Kaynağı ayrıntıları için kaynak gösterimi sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com ile göreli URI'lar
list GET  /customsearch/v1 cse.list yöntemi, yapılan aramayla ilgili meta verileri, arama için kullanılan özel arama motoruyla ilgili meta verileri ve arama sonuçlarını döndürür.  

Gerekli sorgu parametreleri: cx, q

Cse.siterestrict

Cse.siterestrict Kaynak ayrıntıları için kaynak gösterimi sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com ile göreli URI'lar
list GET  /customsearch/v1/siterestrict Yapılan aramayla ilgili meta verileri, arama için kullanılan özel arama motoruyla ilgili meta verileri ve arama sonuçları döndürür. Küçük bir URL kalıpları grubu kullanır.

Gerekli sorgu parametreleri: cx, q