Custom Search JSON API Reference

Bu API referansı, kaynak türüne göre düzenlenir. Her kaynak türünde bir veya daha fazla veri temsili ve bir veya daha fazla yöntem bulunur.

Kaynak türleri

  1. İTŞ
  2. Cse.siterestrict

İTŞ

CSE Kaynak ayrıntıları için kaynak temsili sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com ile ilgili URI'lar
list GET  /customsearch/v1 cse.list yöntemi, yapılan aramayla ilgili meta verileri, arama için kullanılan özel arama motoruyla ilgili meta verileri ve arama sonuçlarını döndürür.  

Gerekli sorgu parametreleri: cx, q

Cse.siterestrict

Cse.siterestrict Kaynak ayrıntıları için kaynak temsil sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com ile ilgili URI'lar
list GET  /customsearch/v1/siterestrict Yapılan aramayla ilgili meta verileri, arama için kullanılan özel arama motoruyla ilgili meta verileri ve arama sonuçlarını döndürür. Küçük bir URL kalıbı kümesi kullanır.

Gerekli sorgu parametreleri: cx, q