Method: spaces.create

Adlandırılmış bir alan oluşturur. Konuya göre gruplandırılmış veya davetli erişimi olan alanlar desteklenmez. Örnek için Alan oluşturma başlıklı makaleye bakın. Kullanıcı kimlik doğrulaması ve chat.spaces.create veya chat.spaces kapsamı gerektirir.

HTTP isteği

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
requestId

string

İsteğe bağlı. Bu istek için benzersiz bir tanımlayıcı. Rastgele bir UUID önerilir. Mevcut bir istek kimliği belirtildiğinde, yeni bir alan oluşturmak yerine bu kimlikle oluşturulan alan döndürülür. Aynı Chat uygulamasında kimliği doğrulanmış farklı bir kullanıcıyla mevcut bir istek kimliği belirtilmesi hata döndürür.

İstek içeriği

İstek metni, Space öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Space örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.