Method: spaces.create

Tworzy nazwane miejsce. Pokoje uporządkowane według tematów nie są obsługiwane. Przykład: utwórz pokój.

Jeśli podczas tworzenia pokoju widzisz komunikat o błędzie ALREADY_EXISTS, spróbuj użyć innego: displayName. Obecna przestrzeń w organizacji Google Workspace może już mieć tę wyświetlaną nazwę.

Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
requestId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator tego żądania. Zalecany jest losowy identyfikator UUID. Jeśli określisz identyfikator żądania, nie będzie trzeba tworzyć nowego pokoju, który zostanie utworzony z tym identyfikatorem. Określenie istniejącego identyfikatora żądania z tej samej aplikacji do obsługi czatu z innym uwierzytelnionym użytkownikiem zwraca błąd.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Space.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Space.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.