Method: media.download

Medyaları indirir. İndirme, URI'da (/v1/media/{+name}?alt=media) destekleniyor.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/media/{resourceName=**}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceName

string

İndirmekte olduğunuz medyanın adı. Daha fazla bilgi için spaces.messages.attachments.attachmentDataRef adresini ziyaret edin.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Bu yöntem başarılı olursa dosya içeriğini bayt olarak döndürür.

Bir dosyanın yalnızca bir bölümünü indirmek için Range üstbilgisini bayt aralığıyla kullanın. Örneğin: Range: bytes=500-999.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.