Warunki usługi

Ostatnia modyfikacja:

Korzystając z tego interfejsu API, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków, które stanowią uzupełnienie Warunków korzystania z interfejsów API Google („Warunków korzystania z interfejsów API”).

  1. Zasady wycofywania

    Google ogłosi, czy zamierza wycofać ten interfejs API lub usługę albo wprowadzić w nich niezgodne wstecznie zmiany. Google dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby do 20 kwietnia 2015 r. nadal używać tych wersji i funkcji narzędzi Google Chart Tools oraz funkcji wymienionych na stronie http://developers.google.com/chart/chart-api-list bez wprowadzania tych zmian do 20 kwietnia 2015 roku, chyba że (zgodnie z uzasadnionym osądem Google w dobrej wierze):

    • wymagane przez prawo lub relację z osobą trzecią (w tym w przypadku zmiany obowiązującego prawa lub relacji),
    • może to spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lub znaczne obciążenie ekonomiczne lub techniczne.

    Powyższa zasada to „Zasady wycofywania”.

Po 20 kwietnia 2015 r. te zasady wycofywania nie będą obowiązywać.