Warunki usługi

Ostatnia modyfikacja:

Korzystając z tego interfejsu API, wyrażasz zgodę na te warunki, a także Warunki korzystania z interfejsów API Google („Warunki korzystania z interfejsów API”) na stronie https://developers.google.com/terms.

  1. Zasady wycofywania

    Google poinformuje, że zamierza wycofać lub wprowadzić niezgodne wstecznie zmiany w tym interfejsie API lub usłudze. Do 20 kwietnia 2015 roku Google dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby nadal obsługiwać te wersje narzędzi i funkcji Google Charts określone na http://developers.google.com/schema/schema-api-list bez tych zmian (chyba że w dobrej wierze zostanie to określone):

    • wymagane przez prawo lub relacje z osobami trzecimi (w tym w przypadku zmiany obowiązujących przepisów lub relacji),
    • może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa albo większe zagrożenie finansowe lub techniczne.

    Powyższe zasady to „Zasady wycofywania”.

Po 20 kwietnia 2015 r. te zasady nie będą obowiązywać.