Freebusy

Bu kaynakla ilgili yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna bakın.

Kaynak temsilleri

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

sorgu
Bir takvim grubu için uygun/meşgul bilgilerini döndürür.