Channels: stop

Bu kanaldaki kaynakları izlemeyi bırakın.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/channels/stop

İstek metni

İstek gövdesinde, aşağıdaki yapıya sahip verileri sağlayın:

{
  "id": string,
  "resourceId": string
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
id string Bu kanalı tanımlayan bir UUID veya benzer benzersiz dize.
resourceId string Bu kanalda izlenen kaynağı tanımlayan bir opak kimlik. Farklı API sürümlerinde kararlı.
token string Hedef adrese gönderilen her bildirim bu kanal üzerinden rastgele bir dizeyle gönderilir. İsteğe bağlı.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.