ตัวอย่างบน GitHub

คลิกชื่อตัวอย่างเพื่อดูและดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเต็มใน GitHub จากนั้นเริ่มต้นสร้างการดําเนินการของคุณเองด้วยธุรกรรม

Dialogflow

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างโปรเจ็กต์การดําเนินการที่ใช้ธุรกรรม

ตัวอย่าง คำอธิบาย
ธุรกรรม
(Node.js, Java)
นี่คือตัวอย่างแซนด์บ็อกซ์ของการดําเนินการตามธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการยืนยันว่าผู้ใช้ทําธุรกรรม รับที่อยู่สําหรับจัดส่ง และยืนยันว่าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ได้
สินค้าดิจิทัล
(Node.js)
ตัวอย่างนี้แสดงการใช้ Digital Goods API เพื่อซื้อสินค้าดิจิทัล