Link do akcji (Dialogflow)

Możesz wygenerować adres URL prowadzący bezpośrednio do konkretnego działania. Użytkownicy, którzy klikną link Asystenta (wcześniej nazywany linkiem do działania) w przeglądarce internetowej lub mobilnej, zostaną przekierowani do Asystenta na urządzeniu, gdzie będą wejść bezpośrednio w interakcję z odpowiednią akcją.

Oto kilka przykładów przydatnych linków do Asystenta:

 • Udostępnianie użytkownikom instrukcji głosowych w witrynie z instrukcjami.
 • Łączenie użytkowników z obsługą klienta na stronie „uzyskaj pomoc”.
 • połączenie użytkowników z zamiarem aktualizacji, tak aby mogli wyrazić zgodę na przyszłe aktualizacje.

Aby wygenerować adres URL działania, wykonaj te czynności:

 1. W Konsoli Actions kliknij Programowanie > Działania.
 2. Kliknij działanie, dla którego chcesz wygenerować link.
 3. W sekcji Linki zaznacz opcję Czy chcesz włączyć adres URL dla tej czynności.
 4. Wpisz Tytuł linku. Tytuł powinien zawierać czasownik opisujący jej działanie. Jeśli np. akcja zatrzymuje użytkownika w procesie transakcji w celu zakupu biletów na koncert, przydatnym tytułem linku będzie „kup bilety na koncert”.
 5. Kliknij Zapisz.

Możesz skopiować podany adres URL i odwołać się do niego, gdziekolwiek chcesz skierować użytkowników do tego konkretnego działania.

Linki Asystenta mogą zawierać w adresie URL intencję i parametry. Google obsługuje parametry zgodnie z typem intencji określonym w adresie URL.

Ogólna składnia adresu URL linku Asystenta jest taka:

https://assistant.google.com/services/invoke[/$action_id][?intent=$intent&param.$param=$value][&$utm_param=$utm_value]

Parametry adresu URL, które możesz ustawić, zostały opisane w tej tabeli:

Parametr URL Opis
$action_id Identyfikator numeryczny akcji.
$intent Pełna nazwa intencji wbudowanej lub niestandardowej.
$param Pełna nazwa parametru intencji określonego w pakiecie akcji.
$value Zakodowana w adresie URL wartość typu zadeklarowanego dla atrybutu $param w pakiecie akcji.
$utm_param Lista co najmniej jednego typu parametru UTM. Prawidłowe wartości to utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term i utm_content.
$utm_value Wartość ciągu znaków parametru UTM.

Jeśli link Asystenta zawiera intencję wbudowaną (zaczyna się ona od actions.intent.*), Google spróbuje wyodrębnić z adresu URL wszelkie wbudowane parametry intencji i przekazać je do akcji. Wszystkie parametry, których Google nie rozpoznaje, ponieważ parametry wbudowanych intencji są usuwane.

W przypadku akcji konwersacyjnych Google wysyła te parametry do realizacji w ramach wiadomości AppRequest.

Z przykładu poniżej dowiesz się, jak określić adres URL linku Asystenta, który zawiera intencję wbudowaną z pojedynczym parametrem intencji:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/0000008ddd7eabec?intent=actions.intent.GET_HOROSCOPE&param.astrologySign=%22cancer%22

W przypadku intencji niestandardowych Google wyodrębnia tylko parametry zdefiniowane przez akcję w ramach intencji i odrzuca pozostałe.

Ten przykład pokazuje, jak określić adres URL linku Asystenta zawierającego niestandardową intencję:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/0000001f575305a0?intent=NEWS_UPDATE_DEEP_LINK&param.topic=sports

W przypadku powyższego przykładowego adresu URL w obiekcie AppRequest Google dodaje obiekt JSON w następujący sposób:

argument {
 name: ‘topic’,
 raw_text: ‘sports’,
 text_value: ‘sports’,
}

Jeśli nie określisz intencji w linku do Asystenta Google, Google będzie domyślnie łączyć ją z intencją MAIN (actions.intent.MAIN) akcji w taki sposób:

 • Jeśli nie włączysz intencji MAIN w linku do Asystenta Google, Google wywoła intencję główną bez żadnych parametrów, podobnie jak w przypadku polecenia „Porozmawiaj z aplikacją app_name”.
 • Jeśli wyraźnie włączysz intencję MAIN, Google przekaże parametry do akcji.

Ten przykład pokazuje, jak można bez intencji określić adres URL linku Asystenta:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/000000d139bbc4d4

Parametry monitora UTM to ciągi znaków, które Google wysyła do Twojej akcji, gdy użytkownik kliknie link do Asystenta. Te dane możesz później wykorzystać do celów analitycznych.

Parametry monitora UTM wysyłane przez Google do akcji obejmują:

 • utm_source
 • utm_medium
 • utm_campaign
 • utm_term
 • utm_content

Z tego przykładu dowiesz się, jak określić adres URL linku Asystenta z parametrami monitora UTM:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/000000d139bbc4d4?utm_source=Google&utm_medium=email&utm_campaign=holiday+sale

W przypadku powyższego przykładowego adresu URL w komunikacie AppRequest Google dodaje te argumenty:

argument {
 name: ‘utm_source’,
 raw_text: ‘Google’,
 text_value: ‘Google’,
}
argument {
 name: ‘utm_medium’,
 raw_text: ‘email’,
 text_value: ‘email’,
}
argument {
 name: ‘utm_campaign’,
 raw_text: ‘holiday sale’,
 text_value: ‘holiday sale’,
}

Za pomocą symulatora lub urządzenia możesz testować linki Asystenta w przypadku dowolnej intencji (głównej lub niestandardowej, z parametrami lub bez).

Aby przetestować link Asystenta:

 1. Włącz link do Asystenta w konsoli.
 2. Zaloguj się w Asystencie za pomocą tego samego konta, które posłużyło Ci do utworzenia projektu w Actions on Google.
 3. Utwórz wersję linku Asystenta, którą można kliknąć (w e-mailu, na czacie, w dokumencie itp.).
 4. Na urządzeniu z Asystentem kliknij link utworzony w poprzednim kroku.

Po potwierdzeniu, że funkcja połączenia z Asystentem działa zgodnie z oczekiwaniami, musisz ponownie wdrożyć akcję, aby udostępnić link użytkownikom.

Ograniczenia i sprawdzone metody

Adres URL linku Asystenta można teraz rozpowszechniać i odwoływać się do niego poza katalogiem lub innymi usługami Google. Pamiętaj więc, że obowiązują te ograniczenia i sprawdzone metody:

 • Pamiętaj, aby nadal korzystać ze wszystkich linków do Asystenta. Jeśli rozpowszechnisz link do Asystenta, który później ulegnie awarii, Twój projekt Actions może zostać oznaczony jako niesprawny i usunięty.
 • Opublikowanie linku oznacza, że obsługujesz aktywatory z niezaufanych źródeł. W przypadku połączonych akcji musisz wyraźnie skonsultować się z użytkownikiem przed podjęciem jakichkolwiek „rzeczywistych działań”. Na przykład akcja, która powoduje wyłączenie inteligentnego urządzenia domowego, powinna zapytać użytkownika „Czy na pewno chcesz wyłączyć $applianceName?”.

  W tym kontekście „rzeczywiste działanie” to dowolne działanie mające wpływ na usługi, dane, urządzenia, sieci, komputery lub interfejsy API użytkownika. Dotyczy to na przykład wysyłania e-maili, przeprowadzania transakcji, zmieniania stanu inteligentnego urządzenia domowego, tworzenia subskrypcji lub aktualizowania materiałów.