Utwórz zlokalizowane działania

Actions Builder i SDK Actions obsługują lokalizację akcji. Gdy udostępniasz akcję w wielu językach, jej zawartość widoczna dla użytkowników wymaga tłumaczenia. Intencje powinny np. zawierać wielojęzyczne frazy do trenowania.

Domyślnie projekty akcji obsługują:

  • Obsługuje wszystkie regiony (kraje), pod warunkiem że użytkownicy ustawili na urządzeniu z Asystentem Google region geograficzny obsługiwany przez Asystenta i język obsługiwany w Twoim projekcie Actions.

  • Używa głosu zamiany tekstu na mowę odpowiadający językowi Asystenta użytkownika. Możesz zmienić ten sposób działania i wybrać konkretny głos zamiany tekstu na mowę, który nie będzie się zmieniał w zależności od języka Asystenta użytkownika.