Automatyczne udostępnianie kont, dostęp do usług w Google Analytics 4 (GA4) i zarządzanie nimi.
Automatyczne tworzenie elementów Google Analytics, takich jak konta, usługi (tylko Universal Analytics), widoki danych itp., oraz zarządzanie nimi. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników i importowanie danych.

Automatycznie twórz konta Google Analytics.
To interfejs API dostępny tylko na zaproszenie, z ograniczonym dostępem.
Automatyczne usuwanie wszystkich danych z usługi w Google Analytics powiązanej z identyfikatorem użytkownika.