Rozwiązywanie problemów z interfejsem Site Verification API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Na tej stronie opisaliśmy typowe problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z interfejsu Site Verification API jako sprzedawca.

400:badRequest

Ten błąd występuje, gdy Google nie może znaleźć tokena weryfikacyjnego. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy token został umieszczony w miejscu docelowym i kontynuuj wywoływanie tej metody z opóźnieniem do czasu otrzymania odpowiedzi 200.

400:invalidParameter

Ten błąd występuje, gdy token weryfikacyjny jest nieprawidłowy. Wywołaj metodę webResource.getToken, aby uzyskać prawidłowy token.

403:usageLimits.dailyLimitExceeded

Ten błąd występuje, gdy został osiągnięty dzienny limit wywołań tego interfejsu API. Aby rozwiązać ten problem, zaimplementuj opóźnienie ponowienia. Więcej informacji znajdziesz w artykule Limity wykorzystania.