Interfejs Reports API: raport o wykorzystaniu klientów

Raport o wykorzystaniu usług Google Workspace zawiera informacje o wykorzystaniu usługi Google Workspace przez wszystkich użytkowników w całej domenie. Raport o wykorzystaniu usług Google Workspace zawiera informacje o wykorzystaniu usług Google Workspace na Twoim koncie. Informacje o wykorzystaniu są uporządkowane według typu aplikacji na którą składają się parametry specyficzne dla danej aplikacji. Domyślny i maksymalny okres w każdym raporcie to ostatnie 450 dni.

Ten raport użytkowania może być używany wyłącznie do celów zgodnych z prawem zgodnie z jego Umową klienta. Te raporty dotyczą też Google Workspace i Google Workspace for Education.

Pobieranie raportu o wykorzystaniu przez klienta

Aby pobrać raport o aktywności na koncie, użyj poniższego żądania HTTP GET i podaj token autoryzacji opisany w dokumentacji autoryzacji. Aby zapewnić czytelność, poniższy przykład jest sformatowany ze zwrotami wierszy:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/dates/yyyy-mm-dd date
?parameters=app name: usage parameter,...
&customerId=the customer's ID
&maxResults=number of events listed on each page of the report

Wartość dates to data użycia, a sygnatura czasowa jest zapisana w formacie ISO 8601 rrrr-mm-dd. Zalecamy użycie strefy czasowej swojego konta. Więcej informacji o ciągach zapytań i właściwościach odpowiedzi żądania znajdziesz w materiałach referencyjnych interfejsu API i parametrach raportu o korzystaniu przez klientów.

Poniższy przykład pokazuje raport zawierający łączną liczbę wszystkich udanych prób zalogowania się na konto w ciągu ostatnich 30 dni oraz listę autoryzowanych aplikacji wraz z liczbą autoryzacji użytkowników na aplikację od 3 marca 2013 r. Ciąg zapytania maxResults pokazuje, że ten raport zwraca 2 zdarzenia na każdą stronę raportu:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/dates/2013-03-03
?parameters=accounts:num_30day_logins%2Caccounts:authorized_apps&maxResults=2

Odpowiedź JSON dotycząca raportu o korzystaniu przez klienta

{
 "kind": "reports#usageReports",
 "warnings": [
  {
   "code": warning machine-readable code,
   "message": warning human-readable message,
   "data": [
    {
     "key": key for key-value pair that gives detailed warning information,
     "value": value for key-value pair giving detailed warning information
    }
   ]
  }
 ],
 "nextPageToken": "N:NNN:NNN:N:C03az79cb",
 "usageReports": [
 {
  "kind": "usageReport",
  "date": "2013-03-03",
  "entity": {
  "type": "CUSTOMER",
  "customerId": "C03az79cb"
  },
  "parameters": [
  {
   "name": "accounts:num_1day_logins",
   "intValue": "1"
  },
  {
   "name": "accounts:num_30day_logins",
   "intValue": "1"
  },
  {
   "name": "accounts:num_7day_logins",
   "intValue": "1"
  },
  {
   "name": "accounts:num_disabled_accounts",
   "intValue": "5"
  },
  {
   "name": "accounts:authorized_apps",
   "msgValue": [
   {
    "client_id": "1234.apps.googleusercontent.com",
    "client_name": "www.example.com",
    "num_users": 2
   },
   {
    "client_id": "4567.apps.googleusercontent.com",
    "client_name": "Example",
    "num_users": 1
   },
   ...
   ]
  }
  ]
 }
 ]
}