Pojęcia

Podczas pracy z interfejsem API ważne jest zrozumienie koncepcyjnych relacji z klientami, użytkownikami, kodami SKU i licencjami.

Obecny klient Google Workspace może utworzyć konta użytkowników w panelu sterowania administratora. Domyślnie ci użytkownicy mają automatycznie przypisywaną licencję na korzystanie z Google Workspace.

Po zakupie Google Workspace klient może też kupić inne licencje, na przykład licencje na miejsce na Dysku Google. Miejsce na Dysku Google obejmuje 8 poziomów dostępnych licencji na dane (od 20 GB do 16 TB). Klient musi najpierw aktywować subskrypcję miejsca na Dysku Google, a następnie przypisać licencje na miejsce na każdym z tych poziomów za pomocą interfejsu użytkownika Menedżera licencji. Klient może też kupić Google Maps Coordinate niezależnie od Google Workspace, a następnie przypisywać licencje Google Maps Coordinate za pomocą tego samego interfejsu.

Te jednostki z licencją – Google Maps Coordinate, Dysk Google 20 GB, 50 GB miejsca na Dysku Google...16 TB – są określane jako kody SKU. Ten interfejs pozwala administratorowi domeny automatycznie przypisywać licencje SKU do określonego użytkownika i może być używany wraz z interfejsem Menedżera licencji. Możesz też anulować przypisanie i ponownie przypisać licencje danemu użytkownikowi, podobnie jak w interfejsie. Interfejs API pozwala na używanie tego samego przypisania licencji automatyzacji w przypadku administratorów sprzedawców Google Workspace i ich klientów.

W przypadku użytkowników korzystających z abonamentu elastycznego w którejś z tych usług przypisywanie, cofanie i ponowne przypisywanie licencji za pomocą tego interfejsu API będzie mieć wpływ na ich przychody i spowoduje obciążenie konta rozliczeniowego klienta. Jeśli na przykład korzystasz z elastycznego pakietu miejsca na Dysku Google, przypisanie użytkownikowi licencji na 20 GB spowoduje pobranie opłat na konto (proporcjonalnie do czasu przypisania). Jeśli korzystasz z abonamentu rocznego, musisz zapłacić za określoną liczbę licencji z góry i przypisać maksymalną liczbę licencji poszczególnym użytkownikom.