Omówienie interfejsu Groups API

Interfejs Groups Migration API zarządza migracją udostępnionych e-maili z folderów publicznych i list dystrybucyjnych do archiwów dyskusji Grup dyskusyjnych Google. Interfejs Groups Migration API pozwala przechowywać e-maile grupowe w chmurze i udostępniać je na serwerze. Wszyscy członkowie grupy, którzy mają dostęp do archiwum grupy, mogą wyświetlać przeniesione wiadomości, ale nie są one dostarczane do poszczególnych członków grupy.

Interfejs Groups Migration API jest przeznaczony do przenoszenia udostępnionych e-maili do Grup dyskusyjnych Google. Informacje o migracji lub synchronizowaniu e-maili z określonej aplikacji niestandardowej z Gmailem znajdziesz w artykule na temat interfejsu Gmail API. Szczegółowe informacje na temat migracji aplikacji niestandardowych do Google Workspace znajdziesz w tabeli narzędzi do migracji Google Workspace.

Jeśli grupa jest zawieszona, nie została utworzona lub ma dostęp tylko do odczytu, interfejs Groups Migration API zwróci błąd. Więcej informacji o tym, jak zidentyfikować i naprawić te błędy, znajdziesz w opisach interfejsów Directory API, Groups Settings API i Sposoby tworzenia grup.